A glance of software conflict in Nepal

नेपालका सफ्टवेर कम्पनीहरुले साधारण तय सफ्टवेर निर्माण गर्दा पहिले Visual Basic, अहिले नयाँ नयाँ सफ्टवेर डिभेलपमेन्त गर्ने टुलहरु – जस्तै Visual स्टुडियो डट्नेट्, डेल्फी, विन्टरदेव अनी यस्तै ओपेन source पनि पर्‍योग गर्गछन । ती सफ्टवेर कम्पनीहरुले आफ्नो सफ्टवेर बनाउन license version सफ्टवेर डिभेलपमेन्त टुल प्रोयोग गरेको छ कि छैन भन्ने नै पहिलो प्रश्न हुन्छ । अनाधिक्रित license सफ्टवेर बाट बनेको सफ्टवेर अधिकारिक हुन्छ कि हुँदैन । समस्या सफ्टवेरको सोर्स कोड चोरी को मात्र नभएर सफ्टवेर कम्पनीहरुले पनी अफुले सफ्टवेर कम्पनी को मन्यतालाई लागु गरेको छ या छैन भन्ने पनि हो । अवस्ये पनि source कोड चोरी गर्नु अपराध हो तर सफ्टवेर कम्पनीहरु पनि अब आँफै सझाक हुनु हजुरी छ । कती नेपाली सफ्टवेर कम्पनीहरुले license version सफ्टवेर डिभेलपमेन्त टुल प्रोयोग गर्छन् ? उत्तर गाह्रो छ ।

सफ्टवेर कम्पनीको सफ्टवेर उत्पदन रूममा सफ्टवेर कम्पनी स्ट्यान्डर्ड जारी गरिएको छ कि छैन । सफ्टवेर उत्पदन कोठामा सफ्टवेर कम्पनीले साधारण तया अपनाउनु पर्ने स्ट्यान्डर्डहरु ताकी भबिस्यमा कुनै खतरा सफ्टवेर कम्पनीहरुलाई नहोस । सफ्टवेर उत्पदन कोठामा कम्पनी कै कम्प्युटर बहेक कुनै पनि एलेक्ट्रोनिक्स् सामन लान नपाईने, ईन्टरनेट प्रोयोग नगरेको, (R&D) अनुसन्धान गर्नु परे R&D रूम छुतै बनाउनु पर्छ, कम्प्युटर को कुनै पनि बहिर डाता पठाउनु हुने बाटो बन्द गर्नु पर्छ जस्ताइ – Bluetooth, CD Writer, USB Port, WIFI, अनी Loose Version Control System नै सबै भन्दा कम्जोर ठाउँ हो सोर्स कोड चोरि को ।

‪#‎banepali #sahara #rajendramanbanepali #ICTpolicy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s